Skip to main content

Vår historia

Om AB Gösta Hannells Fisksalteri

Utan att ta i överord kan man säga att Gösta Hannells Fisksalteri består dels av ett kulturarv, dels av en företagshistoria som handlar om ett fantastiskt entreprenörskap vars utveckling och frukter vi fortfarande med spänning kan följa.

… men låt oss börja med Salteriet

Salteriet grundades ute i Skagshamn av Gösta Hannell under 1940-talet, då andra världskriget pågick som värst. Skagshamn ligger väldigt vackert längst ut i kustbandet utmed Höga Kusten och var en naturlig plats för ett salteri. Egen brygga och hamn gjorde att platsen var mycket lämpad även om det låg en bit avsides.

Fisk var det gott om, däremot var det under kriget svårt att få tag på plåtburkar att förvara fisken i. Gösta Hannell såg potentialen i sin fisk, men också konsekvenserna av emballagebegränsningen och tog därmed saken, d v s plåtburken, i egna händer och startade därmed även en produktion av plåtemballage.

En unik burk

– Blev en global industri

Gösta Hannells surströmmingsburkar liknade inte någon annan burk på marknaden. Den var framförallt större än övriga aktörers burkar och är så fortfarande. Anledningen till detta var att fisken då kunde ligga plant och bekvämt fram tills det att den skulle intagas. Krökta fiskar var med andra ord inget för Gösta Hannell.

Han visste vad han gjorde både med fisk och burk och snart blomstrade båda dessa näringar. Den sistnämnda ledde så småningom till en global industriverksamhet av industriemballage, AB Hannells Industrier.

Salt och surt blir surt

– Litet blir stort

När det gällde salteriet lade man i början in såväl salt- som surströmming, men under 50-talet blev det koncentration på enbart surströmming

På den tiden fanns det ett stort antal salterier utmed Norrlandskusten och de flesta sålde bara lokalt i sin hemtrakt.

Den driftige Gösta Hannell insåg snart att skulle verksamheten få tillräcklig omfattning krävdes ett större försäljningsområde än Västernorrland. Han kontaktade mer rikstäckande kedjor av butiker (tänk på att detta var långt före Ica, Axfood, Coop m fl) och tack vare detta fick Hannells olika inläggningar spridning över stora delar av landet.

Röda Ulven gör inträde

och sätter avtryck

Det första varumärket som föddes i företaget fick av naturliga skäl namnet ”Gösta Hannells Surströmming”. Men, det stora genombrottet kom med varumärket ”Röda Ulven”, som Gösta Hannell köpte rättigheterna till 1946.

Tack vare en god strömming, genomtänkt marknadsföring och en iögonfallande förpackning blev snart Röda Ulven synonymt med surströmming och är idag Sveriges ledande varumärke när det gäller surströmming.

Röda Ulven har hämtat sitt namn från Ulvön, som är den svenska surströmmingens Mekka. Att det blev just Röda, beror på att denna ö fullkomligt lyser i rött tack vare den vackra röda graniten rappakivi.

Gösta Hannells Fisksalteri

– Ett kulturarv

Företaget AB Gösta Hannells Fisksalteri har blivit något av ett kulturarv i Sverige. Det är en kombination av hantverk och modern industri som inte lämnar någon oberörd genom sin speciella verksamhet.

Surströmming är en inspirerande produkt att arbeta med, den kräver omsorg och kunskap för att komma till sin rätt oavsett om det gäller tillverkning eller som anrättning.

Läs mer om den senare delen under våra recept.

Medarbetare

På Gösta Hannells Fisksalteri är det 4 säsongsanställda under försäsongen då råvaran fiskas och ca 10-15 ungdomar under juli vid inläggning och burkering. Saltmästare är en hederstitel som man enbart kan bli genom lång erfarenhet och djup kunskap.

Produktion

Totalt producerar vi cirka 200.000 burkar per år under ett normalår, försäljningen sker i Sverige och viss export.

en Svensk kulturskatt