saltsurTitle.png

När det gällde salteriet lade man i början in såväl salt- som surströmming, men under 50-talet blev det koncentration på enbart surströmming.

På den tiden fanns det ett stort antal salterier utmed Norrlandskusten och de flesta sålde bara lokalt i sin hemtrakt.

Den driftige Gösta Hannell insåg snart att skulle verksamheten få tillräcklig omfattning krävdes ett större försäljningsområde än Västernorrland. Han kontaktade mer rikstäckande kedjor av butiker (tänk på att detta var långt före Ica, Axfood, Coop m fl) och tack vare detta fick Hannells olika inläggningar spridning över stora delar av landet.

nextsmall.png

 
 

MEDARBETARE: På Gösta Hannells Fisksalteri är det 5-7 säsongsanställda under försäsongen då råvaran fiskas och ca 10-15 ungdomar under juli vid inläggning och burkering. Saltmästare är en hederstitel som man enbart kan bli genom lång erfarenhet och djup kunskap.

PRODUKTION: Totalt producerar vi cirka 200.000 burkar per år som säljs i Sverige och Finland.