Om
AB Gösta Hannells Fisksalteri

fancyBorderSmall.png

 

Utan att ta i överord kan man säga att Gösta Hannells Fisksalteri består dels av ett kulturarv, dels av en företagshistoria som handlar om ett fantastiskt entreprenörskap vars utveckling och frukter vi fortfarande
med spänning kan följa.

 

nextBig.png
 
 

MEDARBETARE: På Gösta Hannells Fisksalteri är det 5-7 säsongsanställda under försäsongen då råvaran fiskas och ca 10-15 ungdomar under juli vid inläggning och burkering. Saltmästare är en hederstitel som man enbart kan bli genom lång erfarenhet och djup kunskap.

PRODUKTION: Totalt producerar vi cirka 200.000 burkar per år som säljs i Sverige och Finland.