kulturarvTitle.png

Företaget AB Gösta Hannells Fisksalteri har blivit något av ett kulturarv i Sverige. Det är en kombination av hantverk och modern industri som inte lämnar någon oberörd genom sin speciella verksamhet.

Surströmming är en inspirerande produkt att arbeta med, den kräver omsorg och kunskap för att komma till sin rätt oavsett om det gäller tillverkning eller som anrättning.

Läs mer om den senare delen under våra recept.

 
 

MEDARBETARE: På Gösta Hannells Fisksalteri är det 5-7 säsongsanställda under försäsongen då råvaran fiskas och ca 10-15 ungdomar under juli vid inläggning och burkering. Saltmästare är en hederstitel som man enbart kan bli genom lång erfarenhet och djup kunskap.

PRODUKTION: Totalt producerar vi cirka 200.000 burkar per år som säljs i Sverige och Finland.